Hope
50x40

De Duif
De duif is een christelijk symbool voor verzoening en vrede. Hij verwijst naar eenvoud, onschuld en zuiverheid. Een teken van reinheid en vrede, verwijzend naar de Heilige Geest. En vanuit het verhaal van Noach: Hoop voor een betere toekomst.

De Vis
Ichthus (oud grieks voor vis) is een woord dat in het christendom een symbolische waarde heeft gekregen. In de letters van dit woord zagen de vroege christenen de kern van de bijbelse boodschap. De letters van het woord hebben in de loop der tijd tot verschillende symbolen geleid. De vis staat in verband met de doop in het water, maar het visje gaat ook over de verhalen over de wonderbare visvangst.

De Boot met vluchtelingen
Regelmatig worden voormalige Noord-Afrikaanse vissersboten, tot de rand gevuld met mensen, gebruikt om de oversteek te wagen en een betere toekomst te vinden in Europa.
Willem van den Heuvel
adem, de geest van god; bloed, de levens container heuvelkunst-2015014006.jpg heuvelkunst-2015014005.jpg heuvelkunst-2015014004.jpg heuvelkunst-2015014003.jpg heuvelkunst-2015014002.jpg heuvelkunst-2015014001.jpg