Teruggegeven
“…aan mij komt de wraak toe, ik zal teruggeven." (Deut. 32:35)

  • 70x90

De toorn van God is een bekende gedachte uit de Bijbel. In het Nieuwe Testament, in het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 3 vers 36 staat te lezen dat iedereen die niet in de Zoon van God, dat is Jezus Christus, gelooft onder de toorn van God valt. De Bijbel leert dat de mens door de zondeval van God is losgeraakt en daaronder zondig is geworden. De zonde van de mens roept Gods toorn op; deze is een reactie op de zondige staat van de mens. De Bijbel noemt de toorn van God zeer verschrikkelijk. Bij het Laatste Oordeel en in de hel komt Gods toorn tot volkomen ontplooiing. Door het kruisoffer van Jezus Christus voor de zonden kan de mens echter van de toorn van God worden verlost. “En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'” (Johannes 8:31-32) 

De meeste atheïsten zien kwaad als een inherente eigenschap van de natuur: en de natuur is gewoon zo, ze is niet goed of kwaad en heeft geen doel of medelijden, ze is volledig onverschillig. 

Een fractal is een meetkundige figuur die opgebouwd is uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. Ze hebben een oneindige hoeveelheid details, en bij sommige fractals komen motieven voor die zich op steeds kleinere schaal herhalen. De mandelbrot-verzameling is een fractal die een belangrijke rol speelt in de chaostheorie. In feite worden we omringd door chaos. De warrelende patronen die een wervelstorm op het radarscherm van de meteoroloog teweegbrengt, de draaikolken en het geruis van een bergstroom, de fluctuaties in de aandelenmarkt, de grillige patronen van opstijgende rookwolken; het zijn allemaal verschijnselen die zich schijnen te onttrekken aan orde en voorspelbaarheid. 

In “het laatste gevecht” een boek uit de Narniaserie van C.S. Lewis wordt gezegd: ”Ik vraag me af of Aslan (Jezus, verbeeld als een leeuw) niet toch zou kunnen komen, ook al voorspellen alle sterren van niet. Hij is geen slaaf van de sterren, maar hun maker. Wordt er niet in alle oude verhalen gezegd dat Hij geen tamme leeuw is?”