Het licht der wereld

  • 60x80

Ik ben Het Licht van de wereld. Wie Mij volgt heeft op zijn weg geen duisternis te vrezen, maar hij zal Het Levenslicht bezitten (Johannes 8:12)

Op de eerste avond van het loofhuttenfeest stak men grote kandelaars aan... op de voorhof van de vrouwen. Die kandelaars waren het beeld van de vuurzuil, het licht, dat vóór de Israëlieten uitging tijdens hun tocht door de woestijn. Die vuurzuil was God zelf! Jezus zegt niet toevallig op de plaats waar de kandelaars aangestoken werden, dat Hij Het Licht van de wereld is; alsof Hij wil zeggen: 'Zoals God in de woestijn Het Licht was voor de Israëlieten, zo ben Ik Het Licht voor iedereen die geloofd in mij'.

De verbinding tussen God en licht vinden we nog een aantal keer in de Bijbel:"Ja, bij u is de bron van leven, in uw licht zien wij licht."  (Psalm 36:9);
Voor jou hoeft de zon er niet meer te wezen,  voor het licht overdag en voor glans hoeft de maan je niet bij te lichten; wezen zal voor jou de Ene  tot licht voor eeuwig, je God wordt je luister.” (Jesaja 60:19);
"Nacht zal er niet meer zijn, en zij hebben licht van de luchter en licht van de zon niet nodig: de Heer God zal over hen lichten en zij zullen als koningen heersen tot in de eeuwen der eeuwen.” (Openbaring 22:5);
"En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is."  (1 Johannes 1:5)

Ooit zal er geen zon meer nodig zijn, want God zelf zal ons verlichten. Als Jezus zegt: 'Ik ben het licht van de wereld', dan stelt Hij zich gelijk met God. Dit is dus niet zomaar een leuke uitspraak van Jezus. Jezus maakt ons duidelijk wie Hij eigenlijk is. "Geloof in Het Licht zolang u Het Licht bij u hebt, dan bent u kinderen van Het Licht.’" (Johannes 12:36)