Pantokrator

  • 60x80

“Waarom zou men vrezen? Hij is in u, en met Hem staat u in Zijn kracht. Neemt de wapenrusting Gods.” (Efeziërs 6:10,11)

"Jezus stelde zich bescheiden op, liet zich beledigen, waste de voeten van zijn discipelen, had oog voor de zwakkeren, riep op tot verdraagzaamheid, verwierp de status-quo, was wars van luxe of prestige en koos voor de marteldood. Het was deze Christus voor Wie de martelaren in de eerste drie eeuwen van het bestaan van de christelijke kerk bereid waren te sterven. Met de komst van Constantijn maakten de kerkelijke leiders zich een nieuw referentiekader eigen, een wezenlijk andere dan in de eerste jaren van het christendom. De keizer gaf hun macht in de wereld en daarmee verloochenden de bisschoppen een essentieel aspect van hun geloof. Jezus werd door de duivel verleid en wees zijn aanlokkelijk aanbod wereldheerser te worden van de hand, maar zijn navolgers lieten zich door de keizer voor zijn karretje spannen en zich daarmee hun ziel ontnemen." 
(Koert ter Veen  “Van lammeren naar leeuwen”)

Pantokrator is een Griekse aanduiding voor God, met de nadruk op zijn almacht en universaliteit.  IC XC zijn de Griekse afkortingen van ‘Jezus de Christus’ en het woord NIKA betekent  overwinning. De rechterhand maakt hij een zegenend gebaar, ook wel het gebaar van de leraar genoemd. De vingers vormen weer het Christusmonogram IC XC. Dat alles maakt: ”Met Jezus de Christus zal de liefde overwinnen”.