Eva & De Boom van de kennis van Bevorderlijk en Schadelijk (Goed & Kwaad)

  • 80x120

"Alleen wat je werkelijk liefhebt kun je ook ten diepste kennen. Deze boom is een toetssteen van menselijke zelfdiscipline.... De bijbel is een boek van leven en van wat het leven bevordert. het boze, het schadelijke, slechte is de dood.... Voortplanting is het beste wapen tegen de dood. Maar dan is het kwade de dood zonder meer, of het besef van sterfelijkheid, die met het eten van de vruchten van deze boom meekomt, en alleen dan groeit bij Adam het verlangen naar de boom des levens, want alleen iemand die zich al te zeer bewust is van zijn sterfelijkheid, wil eeuwig leven. Hier begint de vrijheid van de mens, de door God verleende vrijheid. Hoe maakt hij de Adam zich van de vrijheid bewust? Door het verbod. Steel niet is een verbod omdat ik kan stelen.

De zondeval is dus eigenlijk het begin van de waarachtige menswording. Als we allen in het paradijs gebleven waren, als Adam geweigerd had van de vrucht van de boom te eten, dan zouden we nooit onze opdracht als aankomende mensen volbracht hebben, en zouden we nooit tegen de vele uitdagingen waarmee het lot ons als mensen in deze wereld vol onheil tegemoet treedt, hebben kunnen optornen. Alleen door de wegzending uit het paradijs, waar geen uitdagingen waren, maar waar alles zich met normale menselijke arbeid ontwikkelde en vrucht droeg, zouden we niet de mensen zijn die we nu zijn, met al het goede en het kwade dat in ons aanwezig is (felix culpa, gelukkige schuld)."
Pinchas Lapide (1922-1997), "was Eva overal de schuld van?" Een Israëlische diplomaat en joodse theoloog van Oostenrijkse komaf. Stond bekend om zijn kennis van het Nieuwe Testament en zijn belang voor de joods-christelijke dialoog.

“...God zegt: geschiede er: lichten aan het gewelf van de hemel om scheiding aan te brengen tussen de dag en de nacht; geschieden zullen die als tekenen en samenkomsttijden, voor dagen en jaren..." (Genesis 1:14)

"Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt." (Joël 2:30-31, Handelingen 2:19-20)