De Terugkeer

  • 60x80

"De vreugde bij de terugkeer van de jongste zoon betekent niet dat de oudste zoon minder geliefd of minder gewaardeerd zou zijn. De vader heeft geen lievelingskind. Hij vergelijkt de twee zonen niet. De boosheid van de thuisgebleven zoon belet hem echter om deze terugkerende losbol te aanvaarden als zijn broer. Hij veroordeeld zijn jongste broer. Zijn woorden spreken van afstandelijkheid, van zowel zijn broer als zijn vader.

Veel verdriet en vreugde in mijn leven vloeien rechtstreeks voort uit mijn drang om me voortdurend met anderen te vergelijken wat meestal of zelfs altijd nutteloos is en leidt tot een enorme verspilling van tijd en energie. Onze God, (…), vergelijkt niet. Nooit. Het vereist een innerlijke ommekeer om open te staan voor een denkwijze die boven ieder vergelijken verheven is. Toch is dit Gods manier van denken.

Dit is de kern van het bijbels evangelie. We worden opgeroepen elkaar op dezelfde wijze lief te hebben als God ons liefheeft. Wij worden opgeroepen om elkaar lief te hebben met dezelfde onzelfzuchtige, zoekende liefde die ons de vader tegemoet komt. Een levensstijl van wedijveren en vergelijken biedt geen ruimte aan het mededogen waartoe wij worden opgeroepen. Waarachtig mededogen vertoont geen enkel spoor van wedijver.” 

(Henri Nouwen “Eindelijk thuis” naar Lucas 15)