Een ademtocht

  • 60x80

“zinloos en zinloosheid, zegt de Prediker, zinloos en zinloosheid, alles is zinloos“ (Prediker 1:2)  In het Hebreeuws lezen we: habel habalim.

"Het woord habel betekent zoiets als “vluchtig, niets, ijdelheid”, zo vinden we dit terug in de naam van Abel (in oudere vertalingen Habel; Gen. 4:2, 25) wiens leven zo “vluchtig” was dat het in een “ademtocht” voorbij was. Interessant is dat in het tweede gedeelte hakol “alles” wordt gebruikt. Hoewel het vaak in absolute zin wordt gebruikt, wordt het vaak ook in een meer specifieke zin gebruikt met betrekking op het onderwerp zoals hier “alles is een vluchtige ademhaling” waarbij met het laatste habel “volkomen zinloos” wordt bedoeld.... Salomo, was als koning, in een unieke gelegenheid om mensen te ondervragen en hij zal stellig hebben gezien dat veel kennis, wijsheid is gebaseerd op verkeerde veronderstellingen, hij zal hebben gezien dat de mens deze vaak misbruikt om eigen voordeel eruit te trekken, of erger de wijsheid misbruikt om andere mensen verkeerd te informeren. Uiteindelijk zal blijken dat dit allemaal tevergeefs zal zijn, de waarheid zal toch boven water komen en als je serieus op onderzoek gaat zul je merken dat alles maar zeer tijdelijk en vluchtig is. Het is om die reden dat Salomo zegt dat dit onderzoek een kwade zaak is. Echter zou je dit onderzoek uitbreiden en ook Gods openbaring erbij betrekken dan komt alles plotseling in een heel ander perspectief te staan. Je ziet dat zaken die eerst nutteloos zijn, plotseling er wel terdege toe doen. Terwijl aan de andere kant je zult merken wat de mens werkelijk ertoe drijft met zijn handelingen."

(J.P. van de Giessen: Het nutteloze van kennis, Januari 31, 2012)