Verbinden

  • 60x80

“...Abram haalde al deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar... Wat jou betreft Abram: je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden... Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. Die dag sloot God een verbond met Abram."  (Genesis 15 v8-17) 

Bij een verbond, verbinding in bijbelse tijden gaan beide partijen tussen de offerstukken door. Daarmee geven ze symbolisch aan dat het onmogelijk is dat één van de partijen het verbond verbreekt. In Genesis 15 is echter geen sprake van een verbond tussen gelijkwaardige partijen. Dit is een eenzijdig verbond zonder voorwaarden aan het adres van Abram. Alleen God geeft een belofte zonder daar bij Abram iets voor terug te vragen. Het is in vers 17 uitsluitend de heerlijkheid van Yahweh, die wordt uitgedrukt in een rokende oven met een vurige fakkel, die tussen de stukken doorgaat.

Het bergheiligdom Göbekli Tepe, vlakbij Abrahams (2038-1863vChr) geboorteplaats Ur (Urfa) (4000-535vChr) heeft een ouderdom die geschat wordt op circa 5000 tot wel 11.500 jaar. Het is het oudst bekende tempelcomplex ter wereld en tevens liggend in de regio en de periode waar men vermoed dat de landbouwrevolutie begon.

Het Hebreeuwse woord voor verzoening, herverbinden, kofér, heeft de betekenis van 'vervanging door een offer' (het bloed van een dier of geld). En deze vervanging vindt plaats als het rechtsevenwicht wordt verstoord. Aan het geschonden recht moet worden voldaan. Het is God, Die ten eerste verzoend moet worden. Hij is object van de verzoening. Maar Hij is tegelijk ook subject van verzoening, omdat Hij in Zijn oneindige goedheid het zoenmiddel zelf heeft uitgedacht. Dat zoenmiddel ligt in de door Hem bestelde offerdienst. ‘Zonder bloedstorting geen vergeving van zonden" (Heb. 9 : 22).