Et in Arcadia ego
Ook ik ben in Arcadië geweest

  • 40x50

Dit is een uitroep waarmee men de kortstondigheid van het geluk en de spijt over wat men heeft verloren uitdrukt.

Toen Goethe van zijn Reis naar Italië terugkwam liet hij de achterblijvers weten Et in Arcadia Ego: "Ook ik ben in Arcadië geweest." Arcadië lag echter helemaal niet in Italië, het stond voor een streek op het scheiereiland Peloponesos, bekend om zijn wilde schoonheid en als speelplaats voor natuurgoden en -godinnen. Waarschijnlijk dus niet meer dan een legende in de fantasie van mensen. Toch had Goethe genoeg aan het gebruiken van de term Arcadië om zijn ervaringen in Italië te beschrijven voor zijn tijdgenoten. En zo is het nog steeds. De naam Arcadië is synoniem voor pastoraal geluk, voor lieflijke taferelen, voor licht van een hogere orde. Maar er is tegelijk ook het Arcadië van de ruigheid, de wildernis, van de ontketende zinnen.