Een opmerkzaam hart

  • 60x60

VERKOCHT

"Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘ik zal het je geven.’ Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzaam hart, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.’" (I koningen 3:5-9)

In het Hebreeuws staat hier eigenlijk een ‘horend hart’. Er is niets kostbaarder dan een hart dat God hoort (zie 1 Koningen 3,4). Door Gods Geest krijgen we verstand van God en goddelijke zaken. Door de werking van Gods Geest krijgen we een luisterend oor en een opmerkzaam hart. We gaan acht slaan op hetgeen ons van de Heere gesproken wordt. Een verstandig hart is een Samuëlshart: „Spreek, Heere, want Uw knecht hoort".