Kijken door een spiegel

  • 130x130

"Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben." (De eerste brief aan de Corinthiërs 13:12)