Tijd, plaats & de kat van Schrödinger

  • 120x80

De menselijke hersenen zijn waarschijnlijk het meest complexe systeem in het universum. Het is duidelijk dat elk ander levend wezen voortdurend informatie moet verzamelen om op grond daarvan iets te beslissen en zijn gedrag aan te passen. Wat de werkelijkheid ook is, wij hebben er slechts indirect toegang toe. Het is altijd iets, een beeld, een voorstelling, een gedachte, dat wij op grond van onze ideeën en ervaringen construeren. Men zou denken dat men door vragen aan de wereld te stellen haar aard dichter zou kunnen benaderen, maar dat blijft problematisch. De sprong van wat gezegd kan worden naar de voorstelling die wij ons maken, blijft altijd iets willekeurigs houden.

Volgens een kwantumtheorie kan iets pas bestaan wanneer er door een bewust iemand naar gekeken wordt. Vóór dit observeren kan materie in alle mogelijk toestanden bestaan, pas wanneer er gekeken wordt neemt de materie een bepaalde vorm aan. ‘Schrödingers kat’ is een wetenschappelijk-gedachte-experiment gebaseerd op dit fenomeen welke een aantal voor ons vreemde gevolgen oplevert. Misschien zijn deze resultaten te verklaren als je er vanuit gaat dat er meer is dan ‘alleen’ onze materiële wereld die wij tot nog toe kennen.