Landschap I

  • 50x40 

VERKOCHT

"Ik ben de zon, de maan, ik ben de regen,

'k ben onbeschrijfelijk, niet te meten noch te wegen.

Ik ben rivieren, ik ben zeeën, bliksem, donder,

ik ben de kleine mens, maar wèl het grote wonder.
 

Ik ben het water en de vruchten en het koren,

het leven dat uit àlle leven wordt geboren.

Ik ben het allemaal - de wijze en de zot

en in mijn kleinheid schuilt iets van een Grote God."


Toon Hermans