Geloof, Hoop & Liefde (deel 3)

  • 3x 100x100  G

    las in lood (voorzet)ramen
    Gereformeerde kerk in Boven-Hardinxveld

Raam 3. Liefde
Hierin staat de Vader centraal, de Schepper van alles. Hij wacht ons op met gespreide armen, zegenend en vol liefde. In dit raam is de bron van het levende water te vinden in het geopende graf. Niet met ons verstand te bevatten en daarom in een kader apart gezet, als symbool voor al het ongrijpbare van God. De weg naar het graf is er een van pijn en smart geweest (rood), maar loopt over in een stromende beek die voedingsbodem is voor alles wat leeft. Dit nieuwe leven is uitgebeeld als een plant die zijn wortels heeft in het Levende Water. Het water stroomt vanuit dit raam over en verbindt de drie ramen. 
 
"God heeft hemel en aarde geschapen en is heerser over de hele schepping. Hij wil, omwille van zijn Zoon de Christus ook onze Vader zijn. Daarom mogen wij erop vertrouwen dat Hij voorziet in wat wij nodig hebben en dat Hij alles wat ons overkomt ten goede zal keren. Dit kan Hij alleen, omdat Hij een almachtig God is en Hij wil het ook doen als een getrouw Vader." (bewerking van antwoord 26 uit de Heidelbergse Catechismus)