Libelle

  • 24x30 [met houten lijst]

De grootste basis voor nieuwe vormen wordt gevormd door de sprookjeachtige rijkdom van de natuur. Van miezerig zeewier tot imposant bladerdak, van ontluikende bloesemknop tot half verwelkte orchidee, in alles leeft een lijnenspel. Ook het dierenrijk kent zijn plek hierin met de statigheid van de pauw en de rankheid van de libelle. Het vliegende insect, de Libelle staat voor speelsheid en verandering, maar ook voor gelukwelvaart en harmonie en wordt ook wel als symbool voor reinheid of zuiverheid, kracht, wijsheid en vrede gezien.

Bij de meeste insecten werken de voorvleugels en de achtervleugels in tandem. Tijdens de vlucht blijven de voorste en achterste vleugels aan elkaar vergrendeld en ze bewegen gelijktijdig op en neer. Bij libellen zijn de vleugels niet met elkaar verbonden. Hierdoor kunnen de vier vleugels los van elkaar worden aangestuurd en kan de libel opmerkelijke kunsten uithalen, zoals stilstaan in de lucht, verticaal opstijgen en zelfs achteruit vliegen. Libellen kunnen een snelheid van wel 50 km per uur halen, wat hen tot de snelst vliegende insecten maakt. De vleugels hebben een netwerk van aderen. De voorrand van de vleugels is geknikt en fungeert als een soort spoiler. Dit zorgt dat de lucht loskomt van het vleugeloppervlak, waardoor lift ontstaat. Aan de voorrand van de vleugels bevindt zich dichtbij de vleugeltip ook een gekleurde vlek, het pterostigma. Dit knooppunt is zwaarder dan de omliggende gebieden en dat is ook van belang voor het vliegen. Zonder dit pterostigma zouden zelf-opgewekte vibraties die bij een bepaalde kritische snelheid optreden, het zweven onmogelijk maken. Proeven laten zien dat het pterostigma, hoewel het aandeel op het totale gewicht van de libel slechts 0,1 % is, dit bij een bepaalde soort libel de kritische zweefsnelheid toch met 10-25 % verhoogt.