Hineni - De Man in het Wit

  • 70x90

Onder alle rechtvaardige mensen in de Bijbel is er een exclusieve club van vijf speciale mannen: Abraham, Jakob, Mozes, Samuël en Jesaja. Elk van deze mannen werd persoonlijk door God geroepen om te dienen, en elk antwoordde met één Hebreeuws woord: hineni (הנני). Letterlijk betekent dit "Hier ben ik", maar het symboliseert veel meer: loyaliteit, alertheid, onverschrokken bereidheid om Gods bevel uit te voeren. Het is een Hebreeuwse afkorting voor "Hier sta ik, alert, klaar, bereid om te accepteren." De grote mensen van de Bijbel reageren op God met behulp van hineni, omdat dit precies het woord is dat God zelf, volgens Jesaja 58:9, juist uitspreekt: "U zult roepen, en de Heer zal antwoorden; Jij zult om hulp roepen en hij zal zeggen: "Hier ben ik(hineni)".

Een Saoedische man vertelt: "Op een nacht, droomde ik dat ik naar de hel zou worden gebracht. Wat ik daar zag was vreselijk angstaanjagend en het herhaalde zich nacht na nacht. Waarom overkwam mij dit? Uiteindelijk verscheen er een man in wit, ik begreep dat het Isa (Jezus) was, hij zei: "Zoon, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je mij je leven geeft en mij volgt, dan zal Ik je redden van de hel die je gezien hebt." De man gaf toe: "Dit kwam als een verrassing voor mij, want ik wist niet wie deze Jezus was. Natuurlijk wordt Hij genoemd in de Koran en daarin wordt hij genoemd als een van onze profeten, maar niet als een redder die ons uit de hel zou kunnen redden. Dus ging ik op zoek naar een christen die me wat advies kon geven over deze Jezus die ik had gezien." Hij wist dat hij moest reageren op de droom, maar het Christendom is volledig verboden in Saoedi-Arabië en als een christen wordt betrapt op het getuigen aan een moslim, is het bijna zeker dat hij zal worden onthoofd." Uiteindelijk leerde hij het Christendom kennen via een christen uit Egypte.

"Hoe meer ik lees en begrijp over andere wereldbeelden en andere wereldgodsdiensten, hoe mooier Christus tevoorschijn komt. Ik kreeg een uitnodiging van een vooraanstaande islamitische geestelijke uit een fundamentalistisch islamitisch land om twee forums bij te wonen op een universiteit. Absoluut niets is te vergelijken met de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus. Dus ik ging er met spanning op mijn hart heen, dat de christelijke boodschap zo prachtig en zo mooi kan zijn voor een wereld in nood.... Ik bid dat God de ogen en harten van mensen in alle culturen opent. Onder voormalige moslims die nu Christen zijn, heeft meer dan 90 procent van degenen met wie ik heb gesproken, Christus leren kennen door middel van een droom of een visioen. God gebruikt hun eigen wereldbeeld om Christus te openbaren. We moeten mannen en vrouwen van gebed zijn, om te bidden voor de redding van mensen over de hele wereld” Ravi Zacharias.

De man in het wit, een gloeiend en stralend figuur, die zichzelf vaak identificeert als Isa, de islamitische naam voor Jezus. Deze "Isa dromen" gebeuren al meer dan 30 jaar terwijl het Westen heeft geslapen, maar niet meer! Het is tijd om onszelf op te winden, geïnformeerd te worden, anderen te informeren, barrières voor geloof weg te nemen en samen op te treden om deze groeiende oogst van Christusvolgers te ondersteunen!

“Geschieden zal het daarna dat ik mijn Geest uitgiet over alle vlees, en dat uw zonen en uw dochters profeteren zullen; uw oudsten zullen dromen dromen en uw uitgelezen jongelingen zullen visioenen zien. Zelfs over de dienstknechten en de slavinnen,- zal ik in die dagen mijn Geest uitgieten. Ik zal wonderen geven in de hemelen en op de aarde,- bloed, vuur en palmen van rook. De zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed,- vóór het aanschijn van het komen van de dag van de Ene, die groot is en te vrezen. Maar geschieden zal het: al wie de naam van de Ene aanroept zal worden gered; want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming wezen, zoals de Ene heeft gezegd; en bij de ontsnapten zijn zij die de Ene zal roepen.” Joël 3:1-5