Vissen

  • 180x70

„Toen hij [Jezus] langs de zee van Galilea liep, zag hij twee broers  - Simon, die Petrus wordt genoemd, en Andreas, zijn broer - een visnet in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En hij zei tot hen: ’Komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken.’”  (Mattheüs 4:18, 19) 

Als vissers in de eerste eeuw een goede vangst wilden binnenhalen, moesten ze geduldig zijn, hard werken en bereid zijn om tegenslagen te verduren. Degenen die op Jezus’ uitnodiging ingingen om samen met hem volgelingen te maken, hadden ook zulke eigenschappen nodig om goede „vissers van mensen” te worden.

Op het grensgebied tussen warm en koud, donker en licht vinden we het meeste leven. Algen bijvoorbeeld, worden gegeten door krill en krill op haar beurt door diverse vissen.  Het leven zoekt altijd een grenszone op. In deze gebieden gebeurt het meeste en is het leven aanwezig in al haar uitbundigheid, in vorm en kleur. Juist in de overgangszones worden de meest zeldzame en meest boeiende dieren en planten gevonden.